CELE PROGRAMU

CELE PROGRAMU:
ukryj
CELE PROGRAMU:
- Identyfikowanie potencjału sportowego dzieci między 8, a 11 r.ż, biorących regularny udział w rywalizacji sportowej

- Monitorowanie zawodników pod kątem rozwoju tenisowego (technika gry, taktyka, rytuały meczowe, podejście mentalne do rywalizacji, rozwój biologiczny- zapobieganie kontuzjom, rozwój motoryczny)

- Stworzenie bazy danych zawodników (profil zawodnika), w celu długofalowego monitorowania rozwoju technicznego, taktycznego, motorycznego od tenisa dziecięcego do pro

- Utworzenie szerokiej grupy dzieci z wysokim potencjałem sportowym już na wczesnym etapie rozwoju tenisowego w celu edukowania rodziców i dzieci (zawodników) co jest ważne dla dziecka w wieku między 8, a 12 rokiem życia

- Współpraca z trenerami zawodników z PIT PZT (technika gry zawodnika- rozwój i modyfikacje, dobór taktyki gry na przyszłość w oparciu o potencjał biologiczno-motoryczny zawodnika, rozwój motoryczny zawodnika, warsztaty dla trenerów, konsultacje techniczno-taktyczne)

- Możliwość rywalizacji dzieci na podobnym poziomie sportowym w turniejach kategorii zielonej (cykl ,,TALENCIAKI”)

- Płynne przekazanie zebranych informacji na temat zawodników trenerom KN PZT u12, w celu kontynuowania wsparcia szkoleniowego PZT zawodników kadry narodowej u12

NAWIGATOR
Partnerzy Programu